Monday, October 5, 2015

ఆధునిక ఋషి


చూడరా..ఇవ్వాళ కూడా అది కూర మాడ్చింది..
ఇక్కడ కూరకు వేసి..అక్కడ పెత్తనాలకు వెళుతుంది..
ఎక్కడికి వెళ్ళానూ..??
కిందికి కూరగాయలకేగా..
మీరు చూసుకుంటే అరిగిపోతారా..??
కూర మీరు మాత్రం మింగరా..??

చూడరా..చూడరా..
ఎన్ని మాటలంటూందో..కూరలకెళ్ళి కాత్యాయనితో గంటసేపు కాకమ్మ కబుర్లు చెప్పలేదూ..??

ఊహూ..సాయంత్రం గుడికని తగలడి..సుబ్బాయమ్మతో..సోది కబుర్లు చెప్పేది యెవరట..?
ఏమోనమ్మా..పెంపకం బాగుండాలి..
లేకపోతే పెద్దలపై గౌరవం పనిలో శ్రధ్ధా..అఘోరించినట్లే వుంటాయి..
మీ పెంపకం ఏమాత్రం ఏఢ్చింది కనక..??
మీ అమ్మాయి అల్లుణ్ణి తిండిపెట్టక చంపుతోంది..
అత్తగారిని ఆడపడుచు దగ్గరికి తరిమేసింది..
ఇంకా..

అమ్మో..అమ్మో..
నా కూతురిని అన్ని మాటలనడానికి నీకు నోరెలా వచ్చిందే..??
అది నీకేం అపకారం చేసింది..?

నిండా పదహారు నిండని పసికూనకు తొందరపడి పెళ్ళి చేసి ఆ రాక్షసుల దగ్గరికి పంపాను..
మీరు మాత్రం రాక్షసి కారూ..??
పొద్దున్నే లేచి నన్ను నలుచుకు తినటమే మీ పని..
పసికూనట.. పసికూన..
పసికూనే ఇంత చేస్తే ఇంక నెరజాణ అయి ఇంకెన్ని చేస్తుందో..??

రాఘవా..
రాఘవా..
ఇంక ఈ ఇంట్లో ఒక్క క్షణముండను..
రామానుజం దగ్గరికి నన్ను పంపించు..
అబ్బ.. ఈ ఇంట్లో సుఖ శాంతులనమాట..
సుఖపడవే..
సుఖపడు..
నీ కొడలూ నిన్ను నీలానే వేధిస్తే .. అప్పుడు తెలుస్తుంది..
శాపం పెడుతున్నారా..?
అయినా మీ శాపం తగలదు లెండి..
ఎందుకంటే మీరు మీ అత్తగారిని బాధపెట్టారేమో..?
అందుకే మీకు నేను తగిలాను..

అనవే .. అను..రాఘవా..రాఘవా..
ముసలితనంలో మొగుడిని పోగొట్టుకొని కోడళ్ళ పంచన చేరనే రాదమ్మా..
బాధ్యతలు తీరగానే వెళ్ళిపోవాలి..
ముక్కు చీదింది శాంతమ్మ..
రాఘవ అనే మానవ మాత్రుడు ఆ చాయలకు కూడా రాలేదు..
అత్తా కోడళ్ళ మధ్య సమిధలా కాలిపోతాననే భయం..
శాంతమ్మ రెండవ కోడలు దగ్గరికి ప్రయాణమైంది..
దిగబెట్టడమే కొడుకుల పని..
అక్కడా ఆమెకు చక్కని కోడలే వుంది.

అత్తగారు వెళ్ళిన వెంటనే..
రెండవ కోడలైన మహిమకు ఫోన్ చేసింది శ్యామల.
హలో..
హలో ఎవరూ..??
నేను శ్యామలని బాగున్నావా.. మహిమా..??
ఆ బావున్నాం..మీరూ బాగునారా.. అక్కా..??
నీకో గుడ్ న్యూస్..
గుడ్ న్యూసా అదేమిటబ్బా..??
అదేనమ్మా.. మన అత్తగారు ఇప్పుడే నీ దగ్గరికి బయలు దేరారు..
అయ్యబాబోయ్..అత్తగారా..??
నా సుఖం చూసి..ఎవరి కళ్ళు కుట్టాయో ..??
ఎవరి దిష్టి తగిలిందో..??
అక్కా.. ఇంతటి ఘోరమెలా జరిగింది..?
ఏముందె నేను కూర మాడ్చానట..
గొడవ పెట్టుకుంది.
నాకూ తిక్క రేగింది..
మొన్ననేగా.. నా దగ్గరినుంచీ అక్కడకొచ్చిందీ..
నాలుగు రోజులు పెట్టుకోకూడదా.. అక్కా..?

నేనేం చేయను చెప్పు ..? 
వండింది తిని రామా కృష్ణా అని కూచుంటే ఎవరు మాత్రం పెట్టుకోరు..?

అదే కదా నా బాధ ఇక్కడి కొస్తే.. నేను చీరలు కట్టననీ..
మాక్సీలూ.. డ్రస్సులు వేస్తాననీ మొదలు పెడుతుంది..
మగరాయడిలా తిరుగుతాననీ సతాయిస్తుంది..

మన మొగుళ్ళూ తల్లికి తాళం వేస్తారుగా..మరి
అవును అదొక బాధ..
అరుణది ఇంకా ఘోరం..
ఏవిడ మాటలు విని శ్రీనివాస్ అరుణపై చేయి కూడా చేసుకుంటాడు..

అవునక్కా.. 
ఈ ముసలావిడ ఈ వయసులో ఇలా పేట్రేగి పోతూందెందుకో..?

కూతురు మాత్రం బాగుండాలి..
అక్కడ న్యాయం ఇంకోలా వుంటుందె మరి.
ఉష పసికూనట..

ఫోనులో బాంబంటే ఇదే నేమో..
వుంటానక్కా..
సరే అప్పుడప్పుడూ..ఫోన్ చేసూండు..

సరిగ్గా .. అప్పుడే..తలుపు తోసుకుని వచ్చారు రాఘవా..శాంతమ్మా..
వచ్చీ రావడం తోనే..ఫోన్ పట్టుకొని వున్న మహిమను చూసి విషయం గ్రహించింది శాంతమ్మ.

ఏమే అప్పుడే అది నీకు ఫోన్ చేసిందా..?
ఎవరత్తయ్యా.. ముఖం మాడిపోయింది మహిమకు.
ఇంకెవరూ.. నీ అక్క శ్యామల.
శ్యామలక్క కాదు..నా ఫ్రెండ్ ..
రండి బావగారూ..కూర్చోండి..
ఏమండీ..
బావగారూ అత్తయ్యా .. వచ్చారు.
ఏరా బాగున్నావా..?
బావున్నానన్నయ్యా..
ఏమ్మా వంట్లో బాగుందా..?
అప్పుడే వచ్చావేంటీ.. అనబోయి నాలిక్కర్చుకున్నాడు.
ఏం బాగులే నాయనా..
మిమ్మల్ని ఎలా కన్నానో..? ఎలా పెంచానో..?
ఈ కోడళ్ళు నా దుంప తెంచేస్తున్నారనుకో..
ఇంకా ఎన్నాళ్ళు పెట్టాడో ఈ కష్టాలు ..
నాయనా పరంధామా..
త్వరగా నన్ను నీ దగ్గరికి పిలిపించుకో తండ్రీ..
చేతులు పైకెత్తి గాల్లో భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించింది శాంతమ్మ.

అలా అనకమ్మా .. అన్నాడు రాఘవ.
మీరంటే కొడుకులు..కోడళ్ళకేం పట్టింది నాయనా నా బాగోగులు..
నీ పధ్ధతి కాస్త మార్చుకుంటే..ఎక్కడైనా నీవు సుఖంగా వుండచ్చు.
అయినా నీకేం తక్కువ చేశామమ్మా..
మొన్న డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం ..గుండె దడగా వుంది అందిరా వెంటనే డాక్టరుకు చూపించాను..

వయసు పైబడటం వలన కానీ ఇంకే సమస్యా లేదన్నాడు.ఏవో మందులు ఇచ్చాడు..
ఇచ్చాడులేరా..
మీరు నా బంగారు తండ్రులు ..
రామ లక్ష్మణులు నాకు జన్మించారు.
రాఘవా..
నీవు కడుపున వుండగా శ్రీరామ జననం చేసానురా..
అందుకే నీకు రాఘవుడని పేరు పెట్టారు మీ నాన్న.

రామానుజం తల్లికి దగ్గరగా జరిగాడు అమ్మ తనను మర్చిపోయిందేమో నని ..

ఇదిగో వీడు పుట్టబోయే ముందు మీ నాన్నకు తిరుపతి వెంకన్న కలలో కనపడి నేను నీకు కుమారుడుగా జన్మించబోతున్నానూ..బాగా చూసుకో అని చెప్పాడుట..
అందుకే మీ నాన్న నన్ను వకుళా దేవీ.. వకుళాదేవీ..అని వేళాకోళం చేసేవారు..
బోసినోటితో నిండుగా నవ్వింది శాంతమ్మ ఓ కంటితో కోడల్ని గమనిస్తూ..
మహిమ చెవులప్పగించి వింటూ కూచుంది..
ఆ తల్లీ తనయుల ప్రేమానురాగాలకు మనసులో ఏదో అసూయలాంటి మంట..

ఇంతలో తరుణ్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు..
తల్లి ఒడిలో దాక్కుని నానమ్మని చూసాడు..
వచ్చావా .. చిట్టి తండ్రీ..
రా.. నానమ్మ దగ్గరికి రారా..
చేతులు చాచింది శాంతమ్మ.

నేను రాను నాకు సున్నుండలూ .. జంతికలూ తెచ్చావా..?
లేదురా హడావుడిగా వచ్చాను .ఇక్కడ నీకు చేసి పెడతానుగా..రా..
వెంటనే అమ్మను వదలి నానమ్మ ఒడిలోకి ఎగబడ్డాడు..
చటుక్కున లేచి మహిమ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది .

రా అన్నయ్యా భోంచేద్దాం..
ఏం వంటరా ఇవ్వాళ..?
చూడాలి ఏం వండిందో..మహిమా.. పిలిచాడు.. రామానుజం..
అన్నయ్యకు నాకు అన్నం వద్దించు..అమ్మా నీవూ కూచుంటావా..?

వుండర..రెండు చెంబుల నీళ్ళోసుకుని చిటికెలో వస్తా..

మహిమ మరి కాస్త బియ్యాన్ని కుక్కరులో పడేసింది..
మహిమా వాళ్ళ ఎదురు ఫ్లాట్ లోనే వుంటారు రుక్మిణీ సుకుమార్ లు 
ఆవిడ అత్తా మామలు కూడా..వారితోనే వుంటారు.
వున్నది అత్తా కోడళ్ళైనా.. చీమ చిటుక్కుమనదు ఆ ఇంట్లోంచీ..
కోడలికి కష్టమని తెల్లవారే లేచి వండి పెట్టే అత్తగారూ..
అత్త గారి కాళ్ళ నొప్పులకు మసాజ్ చేసే కోడలూ..

కూతుళ్ళతో సమానంగా..కోడలికీ ప్రతి సంవత్సరమూ చీరలు కొనిస్తారా మామగారు.
ఏ మాత్రం తేడా రానీయక ఎక్కడికి వెళ్ళినా అత్తా కోడళ్ళు జంటగా వెళ్ళటం ఆ చుట్టు పక్కల వాళ్ళందరికీ ఆనందంగా వుంటుంది.
వచ్చిన నాలుగు రోజులకే శాంతమ్మ తన సహజ సుందరమైన స్వరంతో కోడలిపై ధ్వజ మెత్తటం ..
నాలుగు రోజులు వూరుకున్న కోడలు ఎదురు దాడికి దిగటం ..
చాలా మామూలుగా జరిగిపోయాయి..

రామానుజం అస్సలు నోరు తెరవటమే మానేసాడు.
కరవమంటే కప్పకు కోపం ..
విడవమంటే పాముకు కోపం..

ఏం చేస్తాడు మరి..?

రాత్రీ పగలూ లేకుండా..
కత్తులూ కటార్లూ లేకుండా..
మాటలే ఏటెలుగా.. చూపులే బాణాలుగా..
యుధ్ధం జరుగుతోంది..

పక్కనే రుక్మిణీ.. ఆమె అత్తగారు సీతమ్మ..నాలుగు రోజుల్లోనే పరిస్థితి అర్థం చేసుకున్నారు..
మధ్యాన్నం పూట కాలక్షేపానికని సీతమ్మ ఇంటికి దయచేసే శాంతమ్మ తన సుగుణాలను సీతమ్మకు అంటించాలని చూసింది.

ఎందుకు నీ కోడలికి అంత స్వతంత్రమివ్వటం ..?
కోడళ్ళను భయభక్తులలో వుంచుకోవాలి..
కొడుకులను చెప్పు చేతుల్లో వుంచుకోవాలి..

అప్పుడే మన పెద్దరికం నిలబడుతుందని బోధించేది.

అలా కాదు..
కోడలిని కూతురులా చూసుకోవాలి..
అంతకన్నా ఎక్కువగా ప్రేమించాలి..
అప్పుడే..మనమడగకుండానే..గౌరవమే కాదు భయభక్తులూ పాటిస్తారని చెప్పింది సీతమ్మ..
నీదంతా చాదస్తం అని కొట్టిపారేసింది శాంతమ్మ..

కానీ లోలోపల సీతమ్మలా వుంటే ప్రాణానికి హాయిగా వుంటుందేమో కదా.. అన్న విచారమూ కలిగింది..

సీతమ్మకూ తనకూ కాఫీ కలిపి తెచ్చింది రుక్మిణి.
మామగారికోసం ప్రత్యేకంగా కూరలు వండుతుంది..
సీతమ్మా తక్కువ తినలేదు..
రుక్మిణి చెల్లెలు అక్క దగ్గా నెల వుండడానికి వస్తే..
వూరంతా తిప్పి చూపించింది..
పట్టు పరికిణీ కుట్టించి పంపింది..
ఇంట్లో వున్నన్నాళ్ళూ రెండు పూటలా జడలేయటం..ఆ జడలకు పూలు సింగారించటం సీతమ్మకు సరదా..

ఓ రోజు పూల జడతో ఆ పిల్లను సింగారించి ఫోటో కూడా తీయించింది..

రుక్మిణీ అంతే..
ఆడపడుచు ఆమె భర్తా పిల్లలూ వచ్చినప్పుడు..తన కోడలిలా మూతి ముడవలేదు..
నవ్వుతూ జోకులేస్తూ..సరదాగా వుంది.
సెతమ్మా రామయ్యలతో సమానంగా సంతోషించింది..

ఎత్తిపొడుపులూ..
మూతివిరుపులూ లేని ఆ ఆనందకర వాతావరణం కలలోలా వుంది శాంతమ్మకు..
కొద్ది రోజుల తరువాత శాంతమ్మ కూతురు రమణి భర్తా పిల్లలతో వచ్చింది..
శాంతమ్మ వేధింపులతో బాగా కాక మీదున్న మహిమ వాళ్ళు నాలుగు రోజులలో పారిపోయేలా చేసింది..
శాంతమ్మ  చాలా నిరాశ పడింది..పిల్లను నెల రోజులన్నా పెట్టుకోవాలన్న ఆశను కోడలు తుంచేసినందుకు మనసు బాగా గాయపడింది..
కంట తడి పెట్టుకుని ఆ పిల్ల వెళ్ళి పోయింది..

ఆ బాధ నంతా సీతమ్మ దగ్గర వెళ్ళ బోసుకుంది శాంతమ్మ.

చూశావా..
ప్రేమతో ప్రేమ లభిస్తుంది..
ద్వేషంతో ద్వేషమే..
నేవాపిల్లను మగరాయుడనీ.. అదనీ ..ఇదనీ..సాధించావ్..
దానికా పిల్ల ఈ విధంగా బదులిచ్చింది..
అదే నీవా పిల్లని ప్రేమగా చూసుకున్నట్లయితే ..నీ కూతురికి నాలుగురోజులు తల్లి దగ్గర ప్రశాంతంగా గడిపే అదృష్టం దొరికేది..
ఇదే కాదు..
రేపు నీకు జ్వరమొచ్చినా..తలనొచ్చినా..కోడలే పక్కన నిలిచేది అది గుర్తు పెట్టుకో శాంతమ్మా..అని బుధ్ధి చెప్పింది..
శాంతమ్మకు హటాత్తుగా జ్ఞానోదయమైనట్లనిపించింది.

సీతమ్మా నీలాంటి వాళ్ళు నా లాంటి వాళ్ళ కళ్ళు తెరిపించడానికి ఆధునిక ఋషులై సాక్షాత్కరించాలి..
నీవు సీతమ్మవు కావు నా పాలిటి జ్ఞాన దేవతవు అంది రెండు చేతులూ జోడిస్తూ..


Tuesday, November 29, 2011

ధరణికి గిరి భారమా....

   
నేను మదర్ వృధ్ధాశ్ర మం లో అడుగుపెట్టాను..
 అక్కడ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ జాబ్ కోసం వచ్చాను నేను..
నర్సొకావిడ సోఫాలో కూచోమని చెప్పింది..
పది నిమిషాలతరువాత లోపలినుంచీ పిలుపు..


నమస్కారం చేసాను..
మీరింతకు ముందెక్కడ పనిచేసారు..
నేను నా పూర్వ అనుభవాన్ని చెప్పాను..పర్వాలేదన్నట్లుగా మొదటతన్ని చూసాడు ప్రవీణ్..
సరే.. సోమవారమ్నుంచీ వచ్చి చేరండి..అనేసి వెళ్ళిపోయారిద్దరూ బయటికి..
ఇంకొకతనిపేరు ప్రకాషట..అతనే దీనికి ఓనర్..


ఒక్కసారి లోపలికి వెళ్ళి చూస్తాను..అన్నా..


వెళ్ళండి..తప్పకుండా చూడండి..
లోపల ఒక్కొక్కరూ ఒక్కో విధంగా వున్నారు..


నడవగలిగిన వాళ్ళూ ..నడవలేని వాళ్ళూ..మతే లేని వాళ్ళూ బెడ్డుకే పరిమితమైన వాళ్ళూ..
నా మనసంతా కలచివేసి నట్లనిపించింది..
వాళ్ళపై తెలియని ప్రేమ పొంగింది..


ఒకరిద్దరిని పలకరించాను..


నల్లగా మాసి కంపు కొడుతున్న బెడ్ షీట్లూ ..కంపు గొడుతున్న వాతావరణం..


ఇంతలో ఒకామె బ్యాగులన్నీ సర్దుకొని ముందుగదిలో ఎవరికోసమో ఎదురుచూస్తూంది..


మా అబ్బాయొస్తాడు..వెళ్ళాలి అంది..


అవునా అన్నట్లు చూసాను..


మళ్ళీ ఆమే అంది..నా కూతురు సుశీల అత్తగారు రాక్షసి..నెల్లాళ్ళ పిలనుపెట్టుకొని ఎలా చేసుకుంటుందీ..?నేను వెళ్ళాలి సాయానికి..


ఎక్కడ మీ ఇల్లు..?


చిలకలగూడో..కూకట్ పల్లో..అంది..


అదేంటి..అన్నట్లు చూసా..ఒక నర్సు ఆమె మెంటల్ అన్నట్లు చేయి తిప్పింది..
నాకు వడలు ఇష్టం తెచ్చావా..అంది ఆమె మళ్ళీ..


లేదన్నాను..ఎందుకు తెస్తావ్ ..? అమ్మ కాబట్టింటే కదా..అంది


ఇంతలో ఒకతను బయటనుంచీ వచ్చాడు..


నల్లని మనిషి.. తెల్లని నవ్వు..


ఏమ్మా ..మళ్ళీ సర్దావా..? అన్నాడామెను..


అవునుమరి వెళ్ళాలి ..సుశీలకు కష్టం కాదూ..


ఇదే వరస సారూ..ఈమె..మొన్నయితే రోడ్డునపడి 
వెళ్ళిపోయింది..ఆయాలను వెంట తరిమాను..అయిన వాళ్ళకు అందకుండా వురుకుతానే వుంది..బస్సెక్కడానికి..
అబ్బ ఎంత బలమో..
ఆయాలు.. అయ్యా.. అయ్యా.. ఆమెను పట్టుకోండి అని కేకలు వేస్తే..ఎవరో పట్టుకుని ఆపారు..
తలప్రాణం తోకకొచ్చింది..ఆరోజు..


నీకు తోకుందా.. కోపంగా అడిగిందావిడ..


వెనుకనుంచీ ఇంకొక నర్సు ఆమె తలమీద మొట్టింది..


అబ్బా.. అబ్బోయ్..ఆవిడ అరిచింది బాధగా..


ఇంకోసారి రోడ్డుమీద కెళ్ళావంటే కాళ్ళూ చేతులూ కట్టేస్తాను.. అందా నర్సు..


కట్టేస్తావ్.. కట్టేస్తావ్..నా కొడుక్కు చెప్పానంటే నిన్ను ఉతికి ఆరేస్తారు..ఏమనుకున్నావో..


వెనుకనున్న ఆ నర్సుముసలావిడ చేయి పట్టుకుని వెనక్కు తిప్పింది..
ఏమన్నావే ..? అంటూ..


నన్ను చంపేస్తావా..? ఇలా అయితే నేను సుశీలతో ఎలా వెళ్ళేది..?
ఒక్క పెట్టున ఏడవసాగిందామె..


ఊరుకోమ్మా..అన్నాడు నల్లటతను ఆయనపేరు రత్నయ్యట..అక్కడ బయట పనులు చూసేది అతనేనట..


దీనికిలాగే చేయాలి సార్.. లేకపోతే లొంగదు..


మీరు.. అన్నాడు రత్నయ్య నన్ను చూసి..


నేను కంప్యూటర్ జాబ్ కోసం వచ్చాను సోమవారం నుంచీ రమ్మన్నారు..అన్నా..

ఆహా.. నేను బయట పనులు చూస్తానమ్మా.. అంటున్నాడు..


ఓ నల్లాయనా .. నా కోసం వడలు తెచ్చావా..? ఏడుస్తూనే అడిగిందావిడ..


ఈ రోజు తేలేదు రేపు తెస్తాలే..అన్నాడు రత్నయ్య..


రేపా రేపు నేనుండను.. నా కొడుకొస్తాడు.. పోతున్నా..


వస్తాడు.. వస్తాడు.. నీకోసం యముడే వచ్చేది..


జోకేసింది ఓ నర్సు..                                    
అందరూ నవ్వారు..


ఇంతలో లోపలినుంచీ ఒక ఆయమ్మ వచ్చింది..
ఓ మూల కూచుని నడుంకు కట్టుకున్న బ్యాగ్ లోంచీ ఆకు వక్కా సున్నం తీసి కలిపి నోట్లో వేసుకుని నమలసాగింది..


ఏం రాములమ్మా..ఇంకా చుక్కేయలేదా..రత్నయ్య ఆమెని పలకరించాడు..


ఆ  రోజూ వేస్తానా..అయినా డబ్బుండొద్దూ..?


నీకు డబ్బుకేం కొదువ డబుల్ డ్యూటీలు చేస్తున్నావ్..కదా..


అవ్.. అన్నీ నా కొడుకు చేసిన అప్పు ఇడిపించడానికే పాయ..


ఏయ్ .. రామీ.. రాత్రి తాగి వచ్చి పండుకొంటే అది డ్యూటీనా..
ఆ రూములో గుండుది.. పడకపైనే ఉచ్చ పోసింది..
పొద్దున్నే స్నానికి లేపితే అంతా కంపు కంపు..నాక్కోపమొచ్చి ఒక్కటి పీకా..
దానికి ఉచ్చొస్తే పోయిచ్చలేవా..?


అవ్.. అర్ధ రాత్రి లేచి ఎవడు పోయిస్తాడు..అయినా దాన్ని ఇరవై రూపాయలీ పోయిస్తా అన్నా..లేవనింది..బాడకోవ్.. నేనెందుకు పోయిచ్చాలే..
అనింది రాములమ్మ నిర్లక్ష్యంగా..


నా కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి..
ఇంతలో రూములోంచీ కేకలు వినబడ్డాయి..


ఏయ్..కూర ఒక పక్కగా వేయమన్నా వేయలేవూ..?


ఆ.. ఏస్తా..ఏస్తా..


మళ్ళీ అదే పని .. ఓళ్ళు కొవ్వెక్కిందా..?చెప్తే అర్థం కాదా..?


ఆ ఆయా విసా విసా బయటికి వచ్చింది..


ఆ నాలుగో నంబర్ తో నేను పడలేను..ఎక్కువ చేస్తూంది..
దొంగలం..


సర్లే తీ.. అన్నాడు రత్నయ్య..నేనున్నానన్నట్లు సైగ చేస్తూ..


అయినా ఆమె ఏం భయపడే ధోరణిలో లేదు..


అదికాదు..సారూ ..రోజూ తిండి దగ్గరే..గొడవ పెట్టుకొంటుంది..


అవ్..ఆళ్ళ బిడ్డలు దుబాయ్ లో ఉన్నారయ్యే..


వుంటే దీన్ని ఈడ ఎందుకేసిన్రంట..ఓ పూట తిండి పెట్టకుర్రి ..రోగం కుదురుద్ది..ముసల్దానికి.. 
ఇంకో ఆయా నాగ్గాని కాలిందంటే నాలుగిస్తా..దెబ్బకు దయ్యం దిగిపోవాల..

ఇంతలో బిల బిలమంటూ ఓ పదిమంది మనుషులు కెమెరాలతో లోపల కొచ్చారు..


మేం..టి వి వాళ్ళం ..


వుండండి.. మా సార్ కు ఫోన్ చేసి చెప్తా.. అందో నర్సు..
పక్కగా వెళ్ళి మాట్లాడింది..


నేను రాలేను..వాళ్ళకు జాగ్రత్తగా చూపించండి..గొడవలు రావద్దు..ముసలోళ్ళని నీటుగా పెట్టండి..


అన్నట్లు ఆర్డర్లు అందాయి..
వాళ్ళను సోఫాలలో కూచోమన్నారు..
క్షణాల్లో పరిస్థితులు మారిపోయాయి..
ప్రతి బెడ్డుకూ మల్లెపూవు ల్లాంటి బెడ్షీట్లు..దర్శనమిచ్చాయి..అక్కడక్కడా..సెలైన్లు ముసలి వాళ్ళకు ఎక్కిస్తున్నారు..
తెల్లని కోటు..మెడలో స్టెతస్కోపూ..ఓ డాక్టరు మొహాన చిరునవ్వుతో ప్రత్యక్షయమయింది..


వాళ్ళను రిసీవ్ చేసుకుంది..


అయాం సుకన్య.. డాక్టర్ ని ..రండి.. రండి..లోపల కెళ్దాం..
వాళ్ళతో నేనూ నడిచాను..


ఇందాకా గొడవ పెట్టిన నాలుగో నంబర్ ముసలావిడ ముసుగేసుకొని పడుకుంది..
ఒకామె అరటి పండు తింటోంది..


ఇంకొకామె కాస్త మంచి చీరతో ఒద్దికగా కనిపిస్తే ..మరొకామె బెడ్ పై కూచుని వీళ్ళని చూస్తూంది..


మాతృ దేవో భవ .. పితృ దేవో భవా.. అన్నారు..కానీ ఈ వేగవంతమైన నగర జీవితంలో ముసలి వాళ్ళ నిర్వహణ కష్టమైపోయింది.. నేటి పరిస్థితుల్లో ఇద్దరూ ఉద్యోగం చేస్తే గానీ గడవదు..
తలిదండ్రులను తమ ఒడిలో పెట్టుకొని చూసుకుంటున్న సంస్థలలో  ఈ మదర్ ముందుంది..
ఇక్కడున్న తల్లులందరూ మదర్ ఒడిలో సేద తీరుతున్న వారే..


మీరు చెప్పండమ్మా..ఇక్కడెలా వుందీ..


చాలా బాగుంది..


భోజనమూ .. టిఫెనూ..అన్నీ చక్కగా అందుతున్నాయా..?


అవును మమ్మల్ని తమ సొంత తల్లిదండ్రుల్లా ఇక్కడి ఆయాలూ నర్సులూ .. చూసుకుంటారు..
ఒంట్లో బాగా లేకపోతే మా డాక్టరమ్మ మందులిస్తుంది..
ఇంక మాకేం కొదవ..? హ్యాపీగా వున్నాం..
అందొకావిడ..


ఇంకొకామెను ప్రశ్నించారు..టి వి వాళ్ళు..


అమ్మా మీకెంత మంది పిల్లలు..?


ముగ్గురు.. అందర్నీ కష్ట పడి చదివిస్తి..అందరూ మంచి కొలువుల్లో చేరుకున్నరు.. నన్నిందుల తోసిన్రు..
వల వల ఏడవటం మొదలు పెట్టింది..ఆమె..


ఇంతలో చేయి తిప్పిన ఆ నర్సు ఆమె పక్కన కూచుని ప్రేమగా లాలించింది..


మేమున్నాం కదా..మేం నిన్ను సరిగా చూస్త లేమా.. ఏంది.. చెప్పూ.. అంది..
అవ్.. ఒకళ్ళు కాదు.. గింతమంది.. ఉన్నారిక్కడ.. నన్ను జూడనీకి..


ఒకామె నీళ్ళు పోస్తది.. ఒకామె అన్నం పెడ్తది.. ఇంగొకామె మందులిస్తది.. నాకేం సుకంగున్నా..
మళ్ళీ ఏడ్వటం మొదలు పెట్టింది..కెమెరామెన్ .. యాంకర్ కళ్ళ నీళ్ళు తుడుచుకున్నారు..
కెమెరా ముందుకు కదిలింది..


అతనికి కాళ్ళు .. చేతులూ పడి పోయినై మాటరాదు..అతనికి సెలైన్ ఎక్కిస్తున్నారు..


అతన్ని సానుభూతితో చూసింది కెమెరా 


అందరికీ బ్రెడ్డూ.. బిస్కెట్ లు పంచారు..
ఓ వ్యాపార వేత్త అందరికీ బ్లాంకెట్లు పంచాడు..
ఓ గంటసేపు హడావుడి చేసి కెమెరా టీం వెళ్ళిపోయింది..
పరిస్థితి సాధారణమైంది..కాసేపటికి..


మళ్ళీ ప్రకాష్ ఫోను..
నర్సు జరిగిన సంగతి వివరించింది..
మళ్ళీ ఏవేవో ఆదేశాలు..
వెంటనే నర్సులూ ఆయాలూ కదిలారు..
ముసలాళ్ళకిచ్చిన బ్లాంకెట్లు తీసేసుకున్నారు..
మాకిచ్చారు.. మేమివ్వం అన్న వాళ్ళనుంచీ లాక్కున్నారు..
మిగిలిన బ్రెడ్డూ బిస్కెట్లూ.. తలా ఇన్ని పంచుకున్నారు..


అక్కా నేనీ గ్రీన్ దుప్పటి తీసుకుంటా..


తీస్కో..


ఎర్రది నాకివ్వక్కా..


సరే..


మరి నాకూ..?


నీవా నల్లది తీస్కో..


మిగిలినవి స్టోర్రూం లో పెట్టండి..రేపు సారుకు చూపించాలి..


సరే..


ఏం చేస్తారు సార్ ఇవన్నీ నేను రత్నయ్యని అడిగాను..


ఏం చేస్తాం మేడం .. షాపులో అమ్మేస్తాం.. ఎంతొస్తే అంతకి.. 


అవునా..?


అవ్.. మళ్ళీ సారుతో అనద్దు మేడం నన్ను ఒక్కటి గుంజుతడు.. అన్నాడు 
రత్నయ్య..


చెప్పను లేంది సార్ అన్నా..


అయినా ముసలాళ్ళకిచ్చినవి..


అంతే కాదు మేడం .. ఒక్కోక్కళ్ళు కూలర్లిస్తరు..మంచాలిస్తరు..అన్నీ అమ్ముడే..
తేలికగా అన్నాడు అతను..


నా కక్కడ ఇక ఉండబుధ్ధి కాలేదు..
నేరుగా ఓ టిఫెను సెంటరులో వడలు ప్యాక్ చేయించి..తిరిగి హోం కొచ్చాను..


వడలు.. వడలని .. కలవరించిన ఆమె చేతిలో ఆ పొట్లం పెట్టా ఆమె ఆశగా పొట్లం లాక్కుని లోపలికి పరుగు తీసింది..


నేను భారమైన మనసుతో బయట పడ్డా..


Tuesday, September 13, 2011

ఆధునిక ఋషి

చూడరా..ఇవ్వాళ కూడా అది కూర మాడ్చింది..
ఇక్కడ కూరకు వేసి..అక్కడ పెత్తనాలకు వెళుతుంది..
ఎక్కడికి వెళ్ళానూ..??
కిందికి కూరగాయలకేగా..
మీరు చూసుకుంటే అరిగిపోతారా..??
కూర మీరు మాత్రం మింగరా..??


చూడరా..చూడరా..
ఎన్ని మాటలంటూందో..కూరలకెళ్ళి కాత్యాయనితో గంటసేపు కాకమ్మ కబుర్లు చెప్పలేదూ..??


ఊహూ..సాయంత్రం గుడికని తగలడి..సుబ్బాయమ్మతో..సోది కబుర్లు చెప్పేది యెవరట..?
ఏమోనమ్మా..పెంపకం బాగుండాలి..
లేకపోతే పెద్దలపై గౌరవం పనిలో శ్రధ్ధా..అఘోరించినట్లే వుంటాయి..


మీ పెంపకం ఏమాత్రం ఏఢ్చింది కనక..??
మీ అమ్మాయి అల్లుణ్ణి తిండిపెట్టక చంపుతోంది..
అత్తగారిని ఆడపడుచు దగ్గరికి తరిమేసింది..                          
ఇంకా..
అమ్మో..అమ్మో..
నా కూతురిని అన్ని మాటలనడానికి నీకు నోరెలా వచ్చిందే..??
అది నీకేం అపకారం చేసింది..?


నిండా పదహారు నిండని పసికూనకు తొందరపడి పెళ్ళి చేసి ఆ రాక్షసుల దగ్గరికి పంపాను..
మీరు మాత్రం రాక్షసి కారూ..??
పొద్దున్నే లేచి నన్ను నలుచుకు తినటమే మీ పని..
పసికూనట.. పసికూన..
పసికూనే ఇంత చేస్తే ఇంక నెరజాణ అయి ఇంకెన్ని చేస్తుందో..??

రాఘవా..
రాఘవా..
ఇంక ఈ ఇంట్లో ఒక్క క్షణముండను..
రామానుజం దగ్గరికి నన్ను పంపించు..
అబ్బ.. ఈ ఇంట్లో సుఖ శాంతులనమాట..
సుఖపడవే..
సుఖపడు..
నీ కొడలూ నిన్ను నీలానే వేధిస్తే .. అప్పుడు తెలుస్తుంది..
శాపం పెడుతున్నారా..?
అయినా మీ శాపం తగలదు లెండి..
ఎందుకంటే మీరు మీ అత్తగారిని బాధపెట్టారేమో..?
అందుకే మీకు నేను తగిలాను..


అనవే .. అను..రాఘవా..రాఘవా..
ముసలితనంలో మొగుడిని పోగొట్టుకొని కోడళ్ళ పంచన చేరనే రాదమ్మా..
బాధ్యతలు తీరగానే వెళ్ళిపోవాలి..
ముక్కు చీదింది శాంతమ్మ..
రాఘవ అనే మానవ మాత్రుడు ఆ చాయలకు కూడా రాలేదు..
అత్తా కోడళ్ళ మధ్య సమిధలా కాలిపోతాననే భయం..
శాంతమ్మ రెండవ కోడలు దగ్గరికి ప్రయాణమైంది..
దిగబెట్టడమే కొడుకుల పని..
అక్కడా ఆమెకు చక్కని కోడలే వుంది.

అత్తగారు వెళ్ళిన వెంటనే..
రెండవ కోడలైన మహిమకు ఫోన్ చేసింది శ్యామల.
హలో..
హలో ఎవరూ..??


నేను శ్యామలని బాగున్నావా.. మహిమా..??
బావున్నాం..మీరూ బాగునారా.. అక్కా..??
నీకో గుడ్ న్యూస్..
గుడ్ న్యూసా అదేమిటబ్బా..??
అదేనమ్మా.. మన అత్తగారు ఇప్పుడే నీ దగ్గరికి బయలు దేరారు..
అయ్యబాబోయ్..అత్తగారా..??
నా సుఖం చూసి..ఎవరి కళ్ళు కుట్టాయో ..??
ఎవరి దిష్టి తగిలిందో..??
అక్కా.. ఇంతటి ఘోరమెలా జరిగింది..?
ఏముందె నేను కూర మాడ్చానట..
గొడవ పెట్టుకుంది.
నాకూ తిక్క రేగింది..
మొన్ననేగా.. నా దగ్గరినుంచీ అక్కడకొచ్చిందీ..
నాలుగు రోజులు పెట్టుకోకూడదా.. అక్కా..?

                                                        నేనేం చేయను చెప్పు ..? 
వండింది తిని రామా కృష్ణా అని కూచుంటే ఎవరు మాత్రం పెట్టుకోరు..?

అదే కదా నా బాధ ఇక్కడి కొస్తే.. నేను చీరలు కట్టననీ..
మాక్సీలూ.. డ్రస్సులు వేస్తాననీ మొదలు పెడుతుంది..
మగరాయడిలా తిరుగుతాననీ సతాయిస్తుంది..

మన మొగుళ్ళూ తల్లికి తాళం వేస్తారుగా..మరి
అవును అదొక బాధ..
అరుణది ఇంకా ఘోరం..
ఏవిడ మాటలు విని శ్రీనివాస్ అరుణపై చేయి కూడా చేసుకుంటాడు..

అవునక్కా.. 
ఈ ముసలావిడ ఈ వయసులో ఇలా పేట్రేగి పోతూందెందుకో..?

కూతురు మాత్రం బాగుండాలి..
అక్కడ న్యాయం ఇంకోలా వుంటుందె మరి.
ఉష పసికూనట..

ఫోనులో బాంబంటే ఇదే నేమో..
వుంటానక్కా..
సరే అప్పుడప్పుడూ..ఫోన్ చేసూండు..

సరిగ్గా .. అప్పుడే..తలుపు తోసుకుని వచ్చారు రాఘవా..శాంతమ్మా..
వచ్చీ రావడం తోనే..ఫోన్ పట్టుకొని వున్న మహిమను చూసి విషయం గ్రహించింది శాంతమ్మ.

ఏమే అప్పుడే అది నీకు ఫోన్ చేసిందా..?
ఎవరత్తయ్యా.. ముఖం మాడిపోయింది మహిమకు.
ఇంకెవరూ.. నీ అక్క శ్యామల.
శ్యామలక్క కాదు..నా ఫ్రెండ్ ..
రండి బావగారూ..కూర్చోండి..ఏమండీ..
బావగారూ అత్తయ్యా .. వచ్చారు.
ఏరా బాగున్నావా..?
బావున్నానన్నయ్యా..
ఏమ్మా వంట్లో బాగుందా..?
అప్పుడే వచ్చావేంటీ.. అనబోయి నాలిక్కర్చుకున్నాడు.
ఏం బాగులే నాయనా..
మిమ్మల్ని ఎలా కన్నానో..? ఎలా పెంచానో..?
ఈ కోడళ్ళు నా దుంప తెంచేస్తున్నారనుకో..
ఇంకా ఎన్నాళ్ళు పెట్టాడో ఈ కష్టాలు ..
నాయనా పరంధామా..
త్వరగా నన్ను నీ దగ్గరికి పిలిపించుకో తండ్రీ..
చేతులు పైకెత్తి గాల్లో భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించింది శాంతమ్మ.

అలా అనకమ్మా .. అన్నాడు రాఘవ.
మీరంటే కొడుకులు..కోడళ్ళకేం పట్టింది నాయనా నా బాగోగులు..
నీ పధ్ధతి కాస్త మార్చుకుంటే..ఎక్కడైనా నీవు సుఖంగా వుండచ్చు.
అయినా నీకేం తక్కువ చేశామమ్మా..
మొన్న డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం ..గుండె దడగా వుంది అందిరా వెంటనే డాక్టరుకు చూపించాను..వయసు పైబడటం వలన కానీ ఇంకే సమస్యా లేదన్నాడు.ఏవో మందులు ఇచ్చాడు..
ఇచ్చాడులేరా..లు ..
రామ లక్ష్మణులు నాకు జన్మించారు.
రాఘవా..
నీవు కడుపున వుండగా శ్రీరామ జననం చేసానురా..
అందుకే నీకు రాఘవుడని పేరు పెట్టారు మీ నాన్న.

రామానుజం తల్లికి దగ్గరగా జరిగాడు అమ్మ తనను మర్చిపోయిందేమో నని ..

ఇదిగో వీడు పుట్టబోయే ముందు మీ నాన్నకు తిరుపతి వెంకన్న కలలో కనపడి నేను నీకు కుమారుడుగా జన్మించబోతున్నానూ..బాగా చూసుకో అని చెప్పాడుట..
అందుకే మీ నాన్న నన్ను వకుళా దేవీ.. వకుళాదేవీ..అని వేళాకోళం చేసేవారు..
బోసినోటితో నిండుగా నవ్వింది శాంతమ్మ ఓ కంటితో కోడల్ని గమనిస్తూ..
మహిమ చెవులప్పగించి వింటూ కూచుంది..
ఆ తల్లీ తనయుల ప్రేమానురాగాలకు మనసులో ఏదో అసూయలాంటి మంట..


ఇంతలో తరుణ్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు..
తల్లి ఒడిలో దాక్కుని నానమ్మని చూసాడు..
వచ్చావా .. చిట్టి తండ్రీ..
రా.. నానమ్మ దగ్గరికి రారా..
చేతులు చాచింది శాంతమ్మ.

నేను రాను నాకు సున్నుండలూ .. జంతికలూ తెచ్చావా..?
లేదురా హడావుడిగా వచ్చాను .ఇక్కడ నీకు చేసి పెడతానుగా..రా..
వెంటనే అమ్మను వదలి నానమ్మ ఒడిలోకి ఎగబడ్డాడు..
చటుక్కున లేచి మహిమ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది .

రా అన్నయ్యా భోంచేద్దాం..
ఏం వంటరా ఇవ్వాళ..?
చూడాలి ఏం వండిందో..మహిమా.. పిలిచాడు.. రామానుజం..
అన్నయ్యకు నాకు అన్నం వద్దించు..అమ్మా నీవూ కూచుంటావా..?వుండర..రెండు చెంబుల నీళ్ళోసుకుని చిటికెలో వస్తా..
మహిమ మరి కాస్త బియ్యాన్ని కుక్కరులో పడేసింది..
మహిమా వాళ్ళ ఎదురు ఫ్లాట్ లోనే వుంటారు రుక్మిణీ సుకుమార్ లు 
ఆవిడ అత్తా మామలు కూడా..వారితోనే వుంటారు.
వున్నది అత్తా కోడళ్ళైనా.. చీమ చిటుక్కుమనదు ఆ ఇంట్లోంచీ..
కోడలికి కష్టమని తెల్లవారే లేచి వండి పెట్టే అత్తగారూ..
అత్త గారి కాళ్ళ నొప్పులకు మసాజ్ చేసే కోడలూ..

కూతుళ్ళతో సమానంగా..కోడలికీ ప్రతి సంవత్సరమూ చీరలు కొనిస్తారా మామగారు.
ఏ మాత్రం తేడా రానీయక ఎక్కడికి వెళ్ళినా అత్తా కోడళ్ళు జంటగా వెళ్ళటం ఆ చుట్టు పక్కల వాళ్ళందరికీ ఆనందంగా వుంటుంది.
వచ్చిన నాలుగు రోజులకే శాంతమ్మ తన సహజ సుందరమైన స్వరంతో కోడలిపై ధ్వజ మెత్తటం ..
నాలుగు రోజులు వూరుకున్న కోడలు ఎదురు దాడికి దిగటం ..
చాలా మామూలుగా జరిగిపోయాయి..
                        
రామానుజుడనే మానవ మాత్రుడు నోరు తెరవటమే మానేశాడు..
 కప్పకు కోపం ..
విడవమంటే పాముకు కోపం..
యేం చేస్తాడు మరి..?

రాత్రీ పగలూ లేకుండా..
కత్తులూ కటార్లూ లేకుండా..
మాటలే ఏటెలుగా.. చూపులే బాణాలుగా..
యుధ్ధం జరుగుతోంది..

పక్కనే రుక్మిణీ.. ఆమె అత్తగారు సీతమ్మ..నాలుగు రోజుల్లోనే పరిస్థితి అర్థం చేసుకున్నారు..
మధ్యాన్నం పూట కాలక్షేపానికని సీతమ్మ ఇంటికి దయచేసే శాంతమ్మ తన సుగుణాలను సీతమ్మకు అంటించాలని చూసింది.

ఎందుకు నీ కోడలికి అంత స్వతంత్రమివ్వటం ..?
కోడళ్ళను భయభక్తులలో వుంచుకోవాలి..
కొడుకులను చెప్పు చేతుల్లో వుంచుకోవాలి..

అప్పుడే మన పెద్దరికం నిలబడుతుందని బోధించేది.
అలా కాదు..
కోడలిని కూతురులా చూసుకోవాలి..
అంతకన్నా ఎక్కువగా ప్రేమించాలి..
అప్పుడే..మనమడగకుండానే..గౌరవమే కాదు భయభక్తులూ పాటిస్తారని చెప్పింది సీతమ్మ..
నీదంతా చాదస్తం అని కొట్టిపారేసింది శాంతమ్మ..

కానీ లోలోపల సీతమ్మలా వుంటే ప్రాణానికి హాయిగా వుంటుందేమో కదా.. అన్న విచారమూ కలిగింది..

సీతమ్మకూ తనకూ కాఫీ కలిపి తెచ్చింది రుక్మిణి.
మామగారికోసం ప్రత్యేకంగా కూరలు వండుతుంది..
సీతమ్మా తక్కువ తినలేదు..
రుక్మిణి చెల్లెలు అక్క దగ్గా నెల వుండడానికి వస్తే..
వూరంతా తిప్పి చూపించింది..
పట్టు పరికిణీ కుట్టించి పంపింది..ఇంట్లో వున్నన్నాళ్ళూ రెండు పూటలా జడలేయటం..  
ఆ జడలకు పూలు సింగారించటం సీతమ్మకు సరదా..

ఓ రోజు పూల జడతో ఆ పిల్లను సింగారించి ఫోటో కూడా తీయించింది..

రుక్మిణీ అంతే..
ఆడపడుచు ఆమె భర్తా పిల్లలూ వచ్చినప్పుడు..తన కోడలిలా మూతి ముడవలేదు..
నవ్వుతూ జోకులేస్తూ..సరదాగా వుంది.
సెతమ్మా రామయ్యలతో సమానంగా సంతోషించింది..

ఎత్తిపొడుపులూ..
మూతివిరుపులూ లేని ఆ ఆనందకర వాతావరణం కలలోలా వుంది శాంతమ్మకు..
కొద్ది రోజుల తరువాత శాంతమ్మ కూతురు రమణి భర్తా పిల్లలతో వచ్చింది..

శాంతమ్మ వేధింపులతో బాగా కాక మీదున్న మహిమ వాళ్ళు నాలుగు రోజులలో పారిపోయేలా చేసింది..
శాంతమ్మ  చాలా నిరాశ పడింది..పిల్లను నెల రోజులన్నా పెట్టుకోవాలన్న ఆశను కోడలు తుంచేసినందుకు మనసు బాగా గాయపడింది..
కంట తడి పెట్టుకుని ఆ పిల్ల వెళ్ళి పోయింది..

ఆ బాధ నంతా సీతమ్మ దగ్గర వెళ్ళ బోసుకుంది శాంతమ్మ.

చూశావా..
ప్రేమతో ప్రేమ లభిస్తుంది..
ద్వేషంతో ద్వేషమే..
నేవాపిల్లను మగరాయుడనీ.. అదనీ ..ఇదనీ..సాధించావ్..
దానికా పిల్ల ఈ విధంగా బదులిచ్చింది..
అదే నీవా పిల్లని ప్రేమగా చూసుకున్నట్లయితే ..నీ కూతురికి నాలుగురోజులు తల్లి దగ్గర ప్రశాంతంగా గడిపే అదృష్టం దొరికేది..
ఇదే కాదు..
రేపు నీకు జ్వరమొచ్చినా..తలనొచ్చినా..కోడలే పక్కన నిలిచేది అది గుర్తు పెట్టుకో శాంతమ్మా..అని బుధ్ధి చెప్పింది..

శాంతమ్మకు హటాత్తుగా జ్ఞానోదయమైనట్లనిపించింది.

సీతమ్మా నీలాంటి వాళ్ళు నా లాంటి వాళ్ళ కళ్ళు తెరిపించడానికి ఆధునిక ఋషులై సాక్షాత్కరించాలి..
నీవు సీతమ్మవు కావు నా పాలిటి జ్ఞాన దేవతవు అంది రెండు చేతులూ జోడిస్తూ..Tuesday, September 6, 2011

రాధకథాకథకళి: సినిమాభిమానం

రాధకథాకథకళి: సినిమాభిమానం: శైలజకు సినిమాల పిచ్చి.. అందునా కమలేష్ సినిమాలంటే ప్రాణమిచ్చేస్తుంది.. అంతటి వీరాభిమాని. శైలజ అభిమాన హీరో కమలేష్. "ఇదో చరిత్ర" సినిమా ద్వ...

Sunday, September 4, 2011

స్వరార్చన
సరళీ వరుసలతోనే ..తొలి అడుగుల గమనం..
మాయామాళవ గౌళం అందించును హస్తం..
గీతాలు..అలంకారాలు..వర్ణాలూ ..జతులూ..
మైలురాళ్ళు..గీటురాళ్ళు..నీటిసుళ్ళు..తేనె గుళ్ళు..
అవిశ్రాంత పరిశ్రమకు ఇవే బలమైన వేళ్ళు..
మూర్ఛనలు పోవు ప్రజ్ఞకు మూలాలివి..అమూల్యాలివి..


ఆరోహణ..అవరోహణ..                                 

స్వర ఉచ్చారణ..

రాగ సంచార .. రమ్య వర్తనం..
హర్ష వర్షితం..రసిక వందితం .. వర్ణం..


       
         
                                    
                                                                                        పల్లవీ.. అనుపల్లవీ..సహిత.. 
 ముక్తాయీస్వర లలిత లాలనం..                                   

 అలతి అలతి పద లవలీ లాశ్యం
 సభిక శ్లాఘితం..శ్రవణ రంజనం.. వర్ణం..
                                  
                                     షడ్జమ రిషభ..

                                     గాంధార మధ్యమ..

                                     పంచమ ధైవత నిషధ..

                                     సరిగమ పదనీ స్వర ఔధ్ధత్యం..

                                    మొక్ష మార్గితం..మహిమా పూతం.. వర్ణం..


                                                                                                                                     


 కృతివినీవు..
 కల్పనా కృతివి నీవు..
 సంగీతాద్భుత గతివినీవు..
 అద్వితీయ వేద 'రుచల' పుష్కరిణి నీవు..
 కీర్తనా..యోగశక్తి ఆవిర్భావాకృతివి నీవు..                                                   ఏకరాగ..సంచార నందనా..

                                                   బహు రాగామృత గాత్ర శోభితా..
                                                   రాగమాలికా నామాలంకృతా..
                                                   కీర్తనా..ధ్వనిత నర్తనా..                                                                                            


మూర్తీత్రయ కీర్తనమే..
త్రిమూర్తి పద అర్చనమై..
భావ రాగ తాళ గతులె..
ఫల పుష్పాదుల వలెనై..
జోడింతుము జీవాత్మలు..
కర వినమ్ర వందనమై..

                                                  

                                                            ఇది నారద తుంబుర గానం..
                                                            ఇది మూర్తీ త్రయ తులనం..
                                                            పరితోషణం..పరిశీలనం..
                                                            ఇది పరిణత ప్రజ్ఞకు కట్టెడి పట్టం..

                                                                                                                     

లయ బంధం లేదు..
నియమ నిబంధనలు అడ్డురావు..
రాగాలాపన లలితం..
భావుక మది భాష్ప మధితం..

                            


                              వాణీ..
                             విద్యల రాణీ..
                             లంబిత వేణీ..
                             వీణా పాణీ..
                             ప్రణుత కాంచనా..
                             అభయ దక్షిణా..
                             రమ్య హాసినీ..రసజ్ఞ పోషణీ..
                             రాగాలాపన లెవెగొను..
                             రసికాలాపన లివె విను..
                             పాహి .. పాహి..వరదాన పాలినీ..